Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
flocculation basin flokulační nádrž
flocculent vločkovitý
flock stádo
flock spousta
flock shromáždit se
flock shluknout se
flock roj
flock sběhnout se
flock houf
flock hejno
flock chomáč
flock shluk
flocks stáda
flocks shlukuje
flocks houfuje
flocks hejna
floe ledová kra
floe plovoucí led
floe kra
flog práskat
flog mrskat
flog bičovat
flogged bičoval
flogger osoba mučící bičováním
flogging mrskání
flood zaplavit
flood zaplavení
flood rozvodnit
flood potopa
flood rozvodnit se
flood zátopa
flood zatopovat
flood záplava
flood zatopit
flood povodeň
flood irrigation závlaha výtopou
flood line zátopová čára
flood out zaplavit
flood tide příliv
flooded zaplavený
flooded area zatopená plocha
floodgate zdymadlo
flooding závlaha přeronem
flooding inundace
flooding záplava
flooding area inundační území
flooding bassin výtopová nádrž
floodlight světlomet
floodlit nasvícený
floodplain niva
floodplain záplavové území
floodplain forrest lužní les
floods záplavy
floodwater irrigation povodňovací závlaha
floor uzemnit
floor dno
floor země
floor podlaží
floor poschodí
floor podlaha
floor patro
floor exercise prostná
floor lamp stojací lampa
floor lamp stojanové svítidlo
floor mezzanine mezipatro
floor projection půdorys
floorboard podlahové prkno
flooring podlahovina
flooring podlahová plocha
floors podlaží
floorspace prodejní plocha
floorspace podlahová plocha
floozie flundra
floozie běhna
floozy děvka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy