Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
flourishing prosperující
floury moučný
flout opovrhovat
flout vysmívat se
flouted opovrhoval
flow tok
flow průtok
flow plynout
flow tok
flow téct
flow téci
flow polutanty
flow chart rozhodovací diagram
flow chart vývojový diagram
flow controller regulátor průtoku (závlahová síť)
flow country zaplavená země
flow diagram vývojový diagram
flow into vyústit
flow irrigation gravitační závlaha
flow line čára průtoků (vody)
flow off odtékat
flow out vytékat
flow out odtékat
flow out vytéci
flow rate průtok
flowage záplava
flowage zaplavení
flowage tečení
flowchart vývojový diagram
flowed tekl
flower květ
flower kvést
flower kytka
flower květina
flower bed záhon
flower girl květinářka
flower girl prodavačka květin
flower grower pěstitel květin
flowerbed květinový záhon
flowered květovaný
flowered posetý květinami
floweriness květnatost
flowering rozkvetlý
flowering kvetoucí
flowering rozkvět
flowerless bez květů
flowerpot květináč
flowers květiny
flowery květinový
flowing tekoucí
flown letěl
flown fly/flew/flown
flows teče
Floyd Floyd
flu chřipka
flub trapas
flub zbabrat
flub zpackat
fluctuate kolísat
fluctuate fluktuovat
fluctuating kolísavý
fluctuation výkyv
fluctuation kolísání (hodnot)
fluctuation kolísání
fluctuation fluktuace
fluctuations výkyvy
flue kouřová roura
flue ash popílek
flue gas spaliny
fluence hypnotický vliv
fluency plynulost
fluent plynný
fluent plynulý
fluently plynule
fluff načechrat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy