Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
fluff chmýří
fluff up natřást
fluffer udržovač erekce u pornoherců
fluffiness načechranost
fluffy načechraný
flugelhorn křídlovka
fluid kapalina
fluid proměnlivý
fluid tekutý
fluid tekutina
fluid crystal tekutý krystal
fluid ounce dutá unce
fluid process metoda vznosu
fluidity nestabilita
fluidization fluidace
fluidize zkapalnit
fluidize fluidizovat
fluidized bed fluidní vrstva
fluidized bed combustion fluidní spalování
fluidized layer clarification čiření ve fluidizované vrstvě (vodárenství)
fluids tekutiny
fluke trefa
flukey čistě náhodný
fluky proměnlivý
fluky nestálý
fluky nejistý
flume žlab
flume náhon
flummery balamucení
flummery nesmysl
flummox krachnout
flummox kiksnout
flummox zamotat hlavu
flummox vyvést z konceptu
flung švihl
flung mrštil
flung hodil
flung fling/flung/flung
flunk propadnout
flunkey poskok
flunkey lokaj
flunky poskok
flunky lokaj
fluor fluorit
fluor fluor
fluorapatite fluorapatit
fluoresce světélkovat
fluoresce fluoreskovat
fluorescein fluorescein
fluorescence fluorescence
fluorescent světélkující
fluorescent fluorescenční
fluorescent lamp zářivka
fluorescent lamp fluorescenční lampa
fluorescent light zářivkové světlo
fluorescing fluoreskující
fluorescing fluorescenční
fluoridate fluorizovat
fluoridation fluorizace
fluoridation fluoridace
fluoride fluorid
fluoridize fluorizovat
fluorine fluor
fluorite fluorit
fluorocarbon fluorouhlíková sloučenina
fluoroscope fluoroskop
fluorosis otrava fluorem
fluorosis fluoróza
fluorspar kazivec
fluorspar fluorit
flurried znervóznělý
flurry poryv
flurry příval
flush vymazat
flush zrudnout

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy