Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
flush zardění
flush začervenat se
flush spláchnout
flush irrigation závlaha výtopou
flushed zrudlý
flushed spláchnutý
flushing zaplavování
flushing spláchnutí
fluster zneklidňovat
flustered zneklidněný
flute flétna
fluted vroubkovaný
flutes flétny
fluting zpěvný
flutist flétnista
flutter třepot
flutter třepetání
flutter třepetat
flutter třepat
flutter rozruch
flutter znepokojovat se
flutter vzrušení
flutter zmatek
flutter vibrovat
flutter kmitat
flutter chvět se
flutter chvění
flutter třepotat
flutter třepotání
flutter poletovat
fluttering třepotání
fluttering vznášení
fluttery třepotající se
fluvial říční
flux tok
fluxes nestálosti
fluxes toky
fluxion proudění
fluxion tečení
fly poklopec
fly létat
fly letět
fly moucha
fly fly/flew/flown
fly pilotovat
fly let
fly uletět
fly vyletět
fly ash popílek
fly away odlétat
fly away odletět
fly by letět kolem
fly by prolétnout kolem
fly by proletět
fly high letět vysoko
fly in přiletět
fly open rozletět se
fly open otevřít se
fly over přeletět
fly the coop vzít roha
fly-by oblet
fly-by přelet
fly-by průlet
fly-by-night pochybný
fly-by-night osoba utíkající bez placení
fly-by-wire elektronická letecká kontrola
fly-fisher rybář chytající na hmyz
fly-past letecká přehlídka
flyable schopný letu
flyaway lehkovážný
flyaway jemné např. vlasy
flyblown pošpiněný
flyby nízký přelet
flycatcher mucholapka
flycatcher druh ptáka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy