Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
fold násobek
fold složit
fold skládat
fold překlad
fold sklad
fold up zavinout
fold up přehýbat
fold-out rozkládací strana časopisu
foldable sklopný
foldaway sklopný
foldaway zaklapovací
folded složený
folded skládaný
folded přehnutý
folder šanon
folder desky
folder pořadač
folder složka
folder adresář
folders šanony
folders pořadače
folders adresáře
folding sklápěcí
folding skládací
folding skládání
folding rozkládací
folding přehýbání
folding money peníze
foldout rozkládací strana časopisu
folds přehýbá
Foley Foley
foliaceous listovitý
foliaceous lístkový
foliage listí
foliage listoví
foliate listovitý
foliate listnatý
foliated lístkový
foliation pučení listí
foliation foliování
foliation foliace
folic acid kyselina listová
folie šílenství
folio folio
foliose listnatý
foliose lístkovitý
folium folium
folk národní
folk lidé
folk lid
folk lidi
folk lidový
folk art lidové umění
folk costume kroj
folk dance lidový tanec
folk museum muzeum lidového umění
folk song lidová píseň
folk tale lidové vyprávění
folk-song národní píseň
folklore folkloristika
folklore folklor
folkloric folkloristický
folklorist folklórista
folks přátelé
folks lidičky
folks lidé
folksiness lidovost
folksinger písničkář
folksinger lidový zpěvák
folksong národní píseň
folksong lidová píseň
folksy přátelský
folksy lidový
follicle míšek
follicular folikulární

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy