Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
folliculitis folikulitida
follies pošetilosti
follies hlouposti
follow vyplývat
follow chápat
follow stopovat
follow sledovat
follow následovat
follow me následujte mě
follow me! za mnou
follow out provést
follow suit sledovat příklad
follow suit přizpůsobit se
follow through dotáhnout
follow through dotáhnout akci
follow up sledovat
follow up pronásledovat
follow-on situace v kriketu
follow-through dotažení akce
follow-through dokončení akce
follow-up navazující
follow-up přešetření
follow-up vyšetření
follow-up navázání
follow-up pokračování
followed sledoval
followed následovaný
followed následoval
follower přívrženec
follower následovník
follower stoupenec
followers stoupenci
followers následovníci
following následování
following následující
following publikum
followings stoupenci
followings následky
follows následuje
followup odpověď
folly pošetilost
Folsom Folsom
foment podněcovat
fomentation podněcování
fomentation vyvolávání
fond příjemný
fond laskavý
fond milující
fondant fondánový
fondant fondán
fonder milejší
fondest nejpříjemnější
fondle mazlit
fondle hladit
fondling mazlení
fondly zamilovaně
fondly naivně
fondness záliba
fondness slabost
fondue fondue
font font
font písmo
font pramen
Fontaine Fontaine
Fontana Fontana
fontanel fontanela
fonts fonty
foo něco bez jména
FOOBAR Variant of FUBAR
food potrava
food pokrm
food strava
food potravina
food potraviny
food jídlo

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy