Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Food and Agriculture Organization of the United Nations Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations
food chain potravní řetězec
food coupon potravinový lístek
food for thought látka k přemýšlení
food poisoning otrava potravinami
food processing potravinářský průmysl
food processor mixér
food shop obchod s potravinami
foodborne přenášené jídlem
foods jídla
foodstuff potraviny
foodstuff potravina
foodstuffs potraviny
fool bláznit
fool vůl
fool blázen
fool around flákat se
fool around hrát si
fool around with pohrávat si s
fool away promarnit
fool s paradise vysněný svět
fooled oklamaný
foolery hloupost
foolhardily nerozvážně
foolhardiness ztřeštěnost
foolhardy ztřeštěný
foolhardy nerozumný
fooling klamání
foolish bláhový
foolish nerozumný
foolish pošetilý
foolish hloupý
foolishly pošetile
foolishness pošetilost
foolproof zabezpečený
foolproof spolehlivý
foolproof blbuvzdorný
foolproof robustně navržený
fools pošetilci
fools hlupáci
fools klame
foolscap čepice šaška
foolscap druh rozměru papíru
foot nožní
foot úpatí
foot uhradit
foot chodidlo
foot drill nacvik pochodu
foot pump nožní čerpadlo
foot soldier pěšák
foot soldier infanterista
foot-and-mouth disease epidemie slinivky a kulhavky
foot-pound librostopa
foot-rag onuce
foot-ton tunostopa
footage záznam
footage stopáž
football kopací míč
football fotbalový
football míč
football kopaná
football fotbal
football americký fotbal
football association fotbalová asociace
football bladder duše
football boots kopačky
football eleven jedenáctka
football match fotbalový zápas
football pitch fotbalové hřiště
football pools sázka
footballer fotbalista
footballers fotbalisté
footboard stupátko
footboard stupačka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy