Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
footbridge lávka
Foote Foote
footer chodec
footer patička stránky
footfall zvuk chůze
foothill předhůří
foothills předhůří
foothills podhůří
foothold základ
foothold opora
foothpath stezka
footing základ
footing podklad
footing součet
footing postavení
footing pata
footless neobratný
footless beznohý
footless bez chodidel
footlights světla rampy
footling nicotný
footloose bez závazků
footman sluha
footmark stopa
footmark šlépěj
footmen sluhové
footnote vysvětlivka
footnote anotace
footnote poznámka pod čarou
footnotes poznámka pod čarou
footpads lapka
footpath stezka
footpath pěšina
footplate stupátko
footprint šlépěj
footprint šlápota
footprint stopa
footprints stopy
footrace závod v běhu
footrest stupačka
footrest opěra pro nohu
foots jde
footsie koketování
footsie dotýkání nohou pod stolem
footslogger pěšák
footslogger infanterista
footsore mající bolavé nohy
footstep šlépěj
footstep stopa
footsteps stopy
footsteps kroky
footstool podnožka
footstool stolička pod nohy
footway stezka
footway pěšina
footwear obuv
footwork práce nohou
foozle zpackat
foozle zbabrat
fop floutek
fop elegán
foppery fintivost
foppish parádivý
foppish fintivý
foppishness parádivost
foppishness fintivost
for k
for o
for za
for pro
for neboť
for na
for po dobu
for + inf. na někom
for a long time na dlouhou dobu

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy