Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
for a long time dlouho
for a moment chvilku
for a short time krátce
for a short time chvíli
for a song za babku
for a while chvíli
for better of for worse v časech dobrých i zlých
for better or worse ať tak či onak
for better or worse v dobrém i ve zlém
for christ s sake! probůh!
for diversity poptávkové křivky
for ever nadobro
for example například
for free zdarma
for God´s sake proboha
for good nadobro
for good natrvalo
for goodness sake u všech všudy
for guidance orientačně
for heaven s sake proboha
for heaven s sake za každou cenu
for instance třeba
for instance například
for long na dlouhou dobu
for nothing zadarmo
for sure zajisté
for the first time poprvé
for the last time naposledy
for the sake of pro
for the sake of kvůli
for the time being prozatím
for what zač
forage krmivo
forage shánět
forage drancovat
foraging spásání
foramen otvor
foray nájezd
forbade zakázaný
forbade zakázal
forbade forbid/forbade/forbidden
forbear zdržet se něčeho
forbearance trpělivost
forbearance tolerance
forbearance snášenlivost
forbearance shovívavost
forbearing shovívavý
Forbes Forbes
forbid forbid/forbade/forbidden
forbid zakazovat
forbid zakázat
forbid zapovědět
forbiddance zákaz
forbidden forbid/forbade/forbidden
forbidden zakázaný
forbidden zakázáno
forbidding zakazování
forbiddingly nepřátelsky
forbids zakazuje
forbore zdržet se něčeho
force vyrazit
force vypáčit
force vnutit
force vliv
force uspíšit
force urychlit
force přimět
force donucení
force armáda
force efekt
force tlak
force vnucovat
force silový
force platnost
force nátlak

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy