Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
amends náhrada
amenities vymoženosti
amenities pohodlí
amenity přijemnost
amenity výhoda
amenity půvab
amenity vybavení
amenorrhea amenorea
amenorrhea nedostavení se menstruace
amenorrhoea amenorea
amenorrhoea vynechávání menstruace
ament jehněda
Amer Amer
amerce pokutovat
America Amerika
America at war Amerika ve válce
American indiánský
American američanka
American American
American Američan
American Americký
American dream Americký sen
American film americký film
American football americký fotbal
American Indian Americký Indián
American man Američan
American plan Americký plán
American Revolution Americká revoluce
American Samoa Americká Samoa
American Sign Language americká znaková řeč
American woman Američanka
Americana město - Brazílie
Americanism amerikanismus
Americanism Amerikanizmus
Americanization amerikanizace
Americanizations Amerikanizace
Americanize amerikanizovat
Americanizer amerikanizovatel
Americanizers amerikanizovatelé
Americanizes amerikanizuje
Americans Američané
Americans původní obyvatelé USA
americium americium
Ames Ames
amethyst nafialovělý
amethyst ametyst
amethystine ametystový
ametria ametrie
ametropia ametropie
Amherst okres v USA
amiability vlídnost
amiability laskavost
amiable roztomilý
amiable přívětivý
amiable laskavý
amiableness přívětivost
amiableness laskavost
amiably laskavě
amicability smírnost
amicable přátelský
amicableness přátelství
amicably smírně
amid mezi
amid uprostřed
amide amid
amidopyrine amidopyrin
amidships uprostřed lodi
amidst uprostřed
Amiga Amiga 16bit počítač
amigo přítel
amigo kamarád
amine amin
amine compound aminosloučenina
amino sloučenina aminové skupiny
amino acid aminokyselina

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy