Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
force donutit
force násilí
force přinutit
force síla
force nutit
force donucovat
force vynutit
force feed přívod pod tlakem
force feed násilím krmit
force into dohnat
force majeure vyšší moc
force out vytlačit
force out vypudit
force out vynutit
force out vyhnat
force through protlačit
force-feed přívod pod tlakem
forced povinný
forced vynucený
forced přinutil
forced přinucený
forced nucený
forceful energický
forcefully energicky
forcefully důrazně
forcefulness energičnost
forceless slabý
forceless neúčinný
forceless chabý
forceps pinzeta
forces ozbrojené síly
forces síly
forces nutí
forces vojska
forcible násilný
forcibly nuceně
forcing nutící
forcing nutí
ford přebrodit
ford brod
fordable přebroditelný
fordable broditelný
Fordham Fordham
Fordism fordismus
fore příď
fore přední část
fore příďový
fore přední
fore and aft vpředu i vzadu
fore and aft po celé lodi
forearm předloktí
forebear předek
forebode věštit
foreboding předzvěst
foreboding předtucha
forebrain přední mozek
forecast prognóza
forecast předpovídat
forecast předpověď
forecaster prorok
forecaster prognostik
forecasting prognostika
forecasting předpovídání
forecasting předpověď
forecasts předpovědi
foreclose zabránit
foreclose zabavit zastavený majetek
foreclosure zabavení
forecourt nádvoří
foredate antedatovat
foredeck přední paluba
foredeck příď
foredoom předem odsoudit
forefather praotec
forefather předek

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy