Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
forefinger ukazováček
forefoot přední noha
forefront linie
forefront prvořadého významu
forefront prvořadé důležitosti
forefront prvořadá odpovědnost
forefront popředí
forefront první
foregather sejít se
foregin investment zahraniční investice
forego forego/forewent/foregone
forego zříci se něčeho
forego vzdát se něčeho
forego předejít
foregoer předchůdce
foregoing předcházející
foregone ušlý
foregone forgo/forewent/foregone
foregone forego/forewent/foregone
foreground popředí
foreground prioritní
forehand forehand
forehand forhend
forehead čelo
foreign zahraniční
foreign cizí
foreign capital zahraniční kapitál
foreign capital cizí kapitál
foreign countries zahraničí
foreign countries cizina
foreign currency zahraniční měna
foreign currency devizy
foreign currency account devizový účet
foreign debt zahraniční dluh
foreign exchange deviza
foreign exchange devizy
foreign exchange zahraniční měna
foreign exchange zahraniční výměna (peněz)
foreign exchange valuta
foreign exchange cizí měna
foreign exchange market trh zahraničních měn
foreign exchange market deviz
foreign exchange n zahraniční měna
foreign exchange n deviza
foreign exchange reserves devizové rezervy
foreign exchanges valuty
foreign investments zahraniční investice
foreign minister ministr zahraničních věcí
foreign trade zahraniční obchod
foreign-born narozený v cizině
foreign-language cizojazyčný
foreigner cizinka
foreigner cizinec
foreigners cizinci
foreignness cizost
foreignness cizota
foreing cizí
foreknow předvídat
foreknowledge informovanost
foreland útes
foreland mys
foreleg přední noha
forelimb přední končetina
forelimb přední úd
forelock závlačka
forelock ofina
forelock kštice
foreman mistr
foreman předák
foremast příďový stěžeň
foremast přední stěžeň
foremen předáci
foremen předsedové
foremost nejlepší
foremost nejprve

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy