Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
foremost na prvním místě
forename křestní jméno
forenamed dříve jmenovaný
forenames křestní jména
forenoon dopoledne
forensic soudní
forensic forenzní
foreordain předem určit
forepart předek
forepaw přední tlapa
foreplay předehra
forerunner předchůdce
forerunners předchůdci
foresail přední plachta
foresaw předvídaný
foresaw předvídal
foresaw předpověděl
foresee předvídat
foreseeability předvídatelnost
foreseeable předvídatelný
foreseeable dohledný
foreseen předvídaný
foreshadow věstit
foreshore pláž
foreshore příbřeží
foreshorten vyjádřit ve zkratce
foreshow předpovědět
foresight prozíravost
foresighted předvídavý
foresighted prozíravý
foresightful prozíravý
foresightful předvídavý
foreskin předkožka
forest les
forest-technical antierosion measure lesnickotechnické protierozní opatření
forest-technical soil conservation measure lesnickotechnické protierozní opatření
forestall zabránit
forestall předejít
forestation zalesňování
forestation zalesnění
forestay přední stěh
forested zalesněný
forester polesný
forester lesník
forestry lesnictví
forests lesy
foretaste předzvěst
foretaste náznak
foretell věštit
foretell prorokovat
forethought prozíravost
foretold předpovídal
foretold prorokoval
foretold předpovězeno
forever stále
forever pořád
forever navěky
forever navždy
forevermore navěky
forevermore navždy
forewarn varovat
forewarn varovat předem
forewent forgo/forewent/foregone
forewent forego/forewent/foregone
forewoman mistrová
foreword předmluva
FOREX trh zahraničních deviz
FOREX trh zahraničních měn
forfaiting forfaiting
forfaiting přebírání zodpovědnosti za úhradu pohledávek
forfaiting obchodování s úvěry
forfeit zástava
forfeit ztratit
forfeit zástava
forfeit propadnutí

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy