Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
forfeit pozbytí něčeho
forfeiture zánik
forfeiture propadnutí
forfend ochránit
forgather scházet se
forgave odpustil
forgave forgive/forgave/forgiven
forge kovárna
forge zfalšovat
forge kovat
forge vykovat
forge výheň
forge falšovat
forge padělat
forged vytvořený
forged ukovaný
forged tvořil
forged padělaný
forged padělal
forged kovaný
forged koval
forged falšovaný
forged piece výkovek
forger padělatel
forgeries padělky
forgery padělek
forgery padělání
forget nepamatovat si
forget forget/forgot/forgotten
forget zapomenout
forget zapomenout na
forget zapomínat
forget zapomínat na
forget about zapomenout na
forget about zapomínat na
forget-me-not pomněnka
forget-me-not poměnka
forget-me-not druh rostliny
forgetful zapomnětlivý
forgetful zapomětlivý
forgetfulness zapomnětlivost
forgets zapomíná
forgettable zapomenutelný
forgetting zapomínající
forging výkovek
forging padělání
forging kování
forgivable odpustitelný
forgive forgive/forgave/forgiven
forgive odpouštět
forgive odpustit
forgive! odpusťte!
forgiven prominutý
forgiven odpuštěný
forgiven forgive/forgave/forgiven
forgiveness odpuštění
forgives odpouští
forgiving odpouštějící
forgivingness shovívavost
forgo předejít
forgo forgo/forewent/foregone
forgo vzdát se
forgone zřekl se
forgot forget/forgot/forgotten
forgot zapomněl
forgot zapomenul
forgotten forget/forgot/forgotten
forgotten zapomenutý
fork rozvětvit
fork rozdělit
fork vidle
fork vidlice
fork rozdvojit
fork vidlička
fork out vydat velkou částku

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy