Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
fork over vysázet
fork-lift zdvižný vozík
forked vidlicovitý
forked rozvětvený
forkful plná vidlička
forking dělení
forking větvení
forklift zdvižný vozík
forks vidličky
forks vidle
forlorn opuštěný
forlorn osamocený
forlorn beznadějný
forlornly osamoceně
forlornly opuštěně
forlornness zoufalost
forlornness marnost
form tiskopis
form forma (botanika)
form uzpůsobit
form povaha
form organizovat
form forma
form formulář
form tvar
form tvořit
form utvořit
form vytvořit
form způsob
form podoba
form tvarovat
form formovat
form letter standardní dopis
formal formální
formal dress gala
formaldehyde formaldehyd
formalin formalín
formalisation formalizace
formalise formalizovat
formalised formálně schválený
formalism formalismus
formalist puntičkář
formalist formalistický
formalist formalista
formalistic formalistický
formalities formality
formality formalita
formalization formalizace
formalize formalizovat
formalized formalizovaný
formally formálně
formamide formamid
formant formant
format rozměr
format povaha
format ráz
format struktura
format velikost
format formátovat
format formát
formate formiát
formation tvarování
formation utváření
formation formace (botanika)
formation útvar
formation tvorba
formation formace
formation class třída formace (botanika)
formation of favourable conditions for entomophages vytvoření příznivých podmínek pro entomofágy
formation type typ formace (botanika)
formations formulace
formative výchovný
formative formativní
formats formáty
formatted naformátovaný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy