Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
formatted formátovaný
formatter formátovač
formatting formátování
formed tvarovaný
formed zformovaný
formed pevný
former předešlý
former minulý
former dřívější
former bývalý
former zakládající
former tvůrce
formerly předtím
formerly dříve
formerly kdysi
formfitting přiléhavý
formic mravenčí
formica umakart
Formica Formica
formication mravenčení
formidable obrovský
formidable impozantní
formidable hrozivý
formidable hrozný
formidably úžasně
formidably ohromně
forming formování
forming tváření
forming formovací
forming tvarovací
forming tvořící se
forming utvářející
forming tvoření
forming tvarující
forming tvarování
forming formující
formless beztvarý
formlessness beztvarost
Formosa Formosa
Formosan obyvatel Formosy
forms vytváří
forms formuláře
formula formule
formula vzorec
formulae formule
formulae recept
formulae vzorec
formulae formulace
formulaic podobný
formularize formulovat
formularize vyjádřit formulí
formulary vzorec
formulary lékopis
formulary sbírka předpisů
formulas formule
formulate formulovat
formulated formulovaný
formulating formulující
formulating formulování
formulation formulace
formulator formulátor
fornicate smilnit
fornicated smilnil
fornication smilstvo
fornicator smilník
fornix val
Forrest Forrest
forsake forsake/forsook/forsaken
forsake zanechat
forsake opustit
forsaken forsake/forsook/forsaken
forsaken opuštěný
forsaken zanechaný
forsook zanechal
forsook opustil

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy