Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
forsook forsake/forsook/forsaken
forsooth věru
forsooth vskutku
Forster Forster
forswear zapřísahat
forswear popřít něco pod nátlakem
forswore zapřísáhl se
forswore křivě přísahal
forsworn křivopřísežný
forsworn křivě přísahal
Forsythe Forsythe
forsythia forzýtie
forsythia druh rostliny
fort opevnění
fort pevnost
Fort Lauderdale město - Spojené státy americké
Fort Wayne město - Spojené státy americké
Fort Worth město - Spojené státy americké
Fortaleza město - Brazílie
forte hlasitě
forth pryč
forth ven
forth dále
forthcoming nejbližší
forthcoming nastávající
forthcoming blížící se
forthcoming nadcházející
forthright přímý
forthrightly upřímně
forthrightness upřímnost
forthrightness přímost
forthwith okamžitě
forties čtyřicítky
fortieth čtyřicátý
fortification opevnění
fortification pevnost
fortifications pevnosti
fortifications opevnění
fortified opevněný
fortify posílit
fortify posilovat
fortify opevnit
fortify opevňovat
fortissimo fortissimo
fortitude statečnost
fortnight čtrnáct dnů
fortnight čtrnáct dní
fortnight s čtrnáctidenní
fortnightly přímo
fortnightly čtrnáctidenně
Fortran Fortran
fortress opevnění
fortresses pevnosti
forts pevnosti
fortuitous náhodný
fortuitous příznivý
fortuitous nenadálý
fortuitously náhodně
fortuitousness náhodnost
fortuity náhodnost
fortuity nahodilost
fortunate mající štěstí
fortunate šťastný
fortunately chválabohu
fortunately bohudíky
fortunately naštěstí
fortune bohatství
fortune jmění
fortune majetek
fortune štěstí
fortune-teller věštec
fortunes bohatství
fortuneteller věštec
fortuneteller vykladač
forty čtyřicítka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy