Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
foster-mother inkubátor
foster-mother pěstounka
foster-parent pěstounka
foster-sister soukojenka
fosterage péče o cizí dítě
fostered podporovat
fostering vychovávající
fosterling odchovanec
fosterling chráněnec
FOT Full Of Tripe
FOTCL Falling Off The Chair Laughing
FotR Fellowship of the Rings (a Tolkien work)
fought bojoval
fought fight/fought/fought
foul nečistý
foul špinavý
foul zkažený
foul faulovat
foul faul
foul line pomezní čára
foul play nepoctivé jednání
foul play nepoctivá hra
foul up poškodit
foul weather nepohoda
foul-mouthed sprostý
foul-smelling páchnoucí
foul-up nepořádek
foulard fulár
fouled ušpinil
fouled fauloval
fouled zanesený
fouled znečištěný
fouler špinavější
fouler odpornější
foulest nejšpinavější
foulest nejodpornější
fouling znečištění
fouling usazenina
fouling nános
fouling nečistota
foully špinavě
foully odporně
foulness znečištěnost
foulness špína
foulness ohavnost
foulness nečistota
found nalezený
found zakládat se
found zřídit
found založen
found nalezen
found find/found/found
found založit
found zakládat
found našel
found nalezl
found out zjistil
foundation zřízení
foundation základ
foundation nadace
foundation opodstatnění
foundation založení
foundational podkladový
foundational základní
foundational základový
foundations základy
foundations podklady
foundations nadace
foundaton ústav
founded založený
founded postaven
founder zakladatel
founder propadnout se
founder zhroutit se
founder s shares zakladatelské akcie

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy