Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
amino group aminová skupina
aminobenzene aminobenzen
amir emír
amiss špatně
amiss chybně
amitosis amitóza
amity přátelství
Ammerman Ammerman
ammeter ampérmetr
ammo munice
ammonia čpavek
ammonia amoniak
ammonia (free) amoniak (volný) (hydrochemie)
ammonia (total) amoniak (veškerý) (hydrochemie)
ammonia water čpavková voda
ammoniac amoniakový
ammoniac čpavkový
ammoniacal čpavkový
ammoniacal amoniakový
ammoniated obsahující čpavek
ammonification amonifikace
ammonifying microorganism amonizační mikroorganismus
ammonisation amonizace (vody)
ammunition střelivo
amnesia částečná ztráta paměti
amnesia amnézie
amnesiac člověk v bezvědomí
amnesty udělit milost
amnesty milost
amnesty amnestovat
amnesty amnestie
amniocentesis amniocetéza
amniocentesis napíchnutí plodové vody
amnion amnion
amnion vnitřní plodová blána
amniotic amniotický
amoeba améba
amoebae měňavka
amoebae améba
amoebas améby
amoebiasis amébiáza
amoebic amébovitý
amoebic amébový
amoeboid améboidní
amok amok
among obklopen
among mezi
among other things mimo jiné
amongst mezi
Amor bůžek lásky
amoral nemorální
amorality nemorálnost
amorous zamilovaný
amorous look zamilovaný pohled
amorously zamilovaně
amorously milostně
amorphism beztvarost
amorphous beztvarý
amorphous amorfní
amorphous substance amorfní látka
amorphously amorfně
amorphousness amorfnost
amortisation umořování
amortisation amortizace
amortise amortizovat
amortised amortizoval
amortization úmor
amortization umořování
amortization amortizace
amortization splácení
amortize amortizace
amortize umořovat
amortize umořit
amortize odpisovat
amortize odepsat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy