Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
fox terrier foxteriér
fox-hunting hon na lišku
fox-trot foxtrot
foxes lišky
foxglove náprstník červený
foxhole zákop pro jednoho vojáka
foxhound jezevčík
foxhunting hon na lišku
foxily vychytralý
foxiness vychytralost
foxiness mazanost
foxtail psárka
foxtail liščí oháňka
foxtrot foxtrot
foxy vychytralý
foxy přitažlivá
foxy lišácký
foyer vestibul
foyer foyer
foyer předsíň
foyer vstupní hala
FPA Focal Plane Array
FPGA Field Programmable Gated Array
fracas rvačka
fractal fraktální
fractal fraktál
fractals fraktály
fraction frakce
fraction zlomkový
fraction frakce (systému)
fraction podíl
fraction střepina
fraction úlomek
fraction zlomek
fraction composition frakční složení (systému)
fractional zlomkový
fractional nepatrný
fractional-reserve banking bankovní systém s částečnými rezervami
fractionally nepatrně
fractionally částečně
fractionate rozdělit
fractionate destilovat
fractionated rozdělený
fractionation frakcionace
fractions zlomky
fractious popudlivý
fractious podrážděný
fractiousness svárlivost
fractiousness popudlivost
fractiousness podrážděnost
fracture zlomenina
fracture zlom
fracture fraktura
fractured zlomený
fractures fraktury
fracturing rozlamování
frag tříštivý granát
fragile lámavý
fragile nestálý
fragile křehký
fragility křehkost
fragment zlomek
fragment úlomek
fragment kousek
fragment fragment
fragmental úlomkovitý
fragmentary neúplný
fragmentary zlomkovitý
fragmentary fragmentární
fragmentation fragmentace
fragmented fragmentovaný
fragments úlomky
fragments kousky
fragments fragmenty
fragrance vůně

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy