Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
fragrant vonný
frail křehký
frail chatrný
frailer křehčí
frailest nejkřehčí
frailly křehce
frailty slabost
frailty chatrnost
fraise palisády
frame políčko
frame orámování
frame obraz
frame orámovat
frame zkonstruovat
frame stojan
frame stavba
frame krov
frame lešení
frame koncipovat
frame obvinit
frame rámeček
frame snímek
frame obvinit falešně
frame zarámovat
frame rámec
frame rám
frame kostra
frame konstrukce
frame formulovat
frame in zarámovat
frame of mind nálada
frame of mind morální stav
frame up navléci obvinění
frame-up machinace
frame-up intrika
frame-up falešné obvinění
framed zarámovaný
framed falešně obviněný
framer tvůrce
framer rámař
frames snímky
frames rámy
frames rámce
framework skelet
framework rámec
framework kostra
framework rámová konstrukce
framework nosná konstrukce
framework struktura
framework soustava
framework rám
framework konstrukce
framework agreement rámcová dohoda
frameworks stavby
frameworks soustavy
frameworks kostry
framing rám
framing formující
framing rámování
Fran ženské křestní jméno
franc frank
franc. postimpresionistický malíř) Gaul Galie
France France
France Francie
Frances Frances
Francesca ženské křestní jméno
Francesco Francesco
franchise koncese
franchise výsada
franchise volební právo
franchisee příjemce licence
franchiser prodejce koncese
franchisor vlastník licence
Francie ženské křestní jméno
Francine ženské křestní jméno

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy