Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
fraudulent podvodný
fraudulently podvodně
fraught zneklidňující
fraught plný
fraught mající
fraught přinášející s sebou
fray rvačka
frayed roztřepený
Frayne Frayne
Frazier Frazier
frazzle vyčerpat
FRE Frequently Requested Enhancement
freak zrůdnost
freak nestvůra
freak nadšenec
freak mimořádný
freak pouťová atrakce
freak zrůda
freak rozmar
freak podivín
freak monstrum
freak fanatik
freaking zpropadený
freakish podivínský
freakish mimořádný
freakish bizarní
freakishness podivínství
freakishness abnormálnost
freakout třeštění
freaks šílenci
freaks nadšenci
freaky zrůdný
freaky výstřední
freaky potrhlý
freaky podivný
freaky podivínský
freckle piha
freckled pihovatý
freckles bez pih
freckly pihatý
Fred Fred
Freddie ženské křestní jméno
Freddie mužské křestní jméno
Freddy mužské křestní jméno
Frederic Bedřich
Frederic Frederic
Frederick Frederik
Frederick Frederick
Fredericks Fredericks
Frederico Frederico
Fredericton město - Kanada
Fredrick Fredrick
Fredrickson Fredrickson
free nezávislý
free dobrovolný
free bezplatně
free volný
free neomezený
free zdarma
free bezplatný
free osvobodit
free svoboda
free volný
free svobodný
free attributes volné atributy
free competition volná soutěž
free competition svobodná soutěž
free disposal. bezplatná likvidace
free economy tržní ekonomika
free enterprise svobodné podnikání
free enterprise volné podnikání
free fall volný pád
free hand volná ruka
free hand volnost jednání
free hand svoboda jednání

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy