Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
free kick volný kop
free living požitkářství
free love volná láska
free market volný trh
free market svobodný trh
free market economy ekonomika volného trhu
free of charge bezplatný
free of charge bezplatný
free of charge bezplatné
free of duty /duty-free/ bezcelní
free of tax /tax-free/ bez daně
free port svobodný přístav
free port bezcelní přístav
free reserves volné rezervy
free rider parazit
free rider černý pasažér
free rider vyžírka
free software svobodný software
free speech svoboda projevu
free time volno
free trade svobodný obchod
free trade svoboda obchodu
free trade volný obchod
free trade area zóna volného obchodu
free trade area oblast volného obchod
free trade zone zóna volného obchodu
free trade zone oblast volného obchod
free trade zone /free port/ zóna volného obchodu (volný přístav)
free university svobodná univerzita
free vector volný vektor
free verse volný verš
free will svobodná vule
free-access problem problém volného přístupu
free-and-easiness nevázanost
free-and-easy bezstarostný
free-board převýšení koruny hráze
free-fall volný pád
free-for-all hromadná rvačka
free-for-all otevřený boj
free-form netradiční
free-kick volný kop
free-lance nezávislý
free-liver požitkář
free-living požitkářství
free-market volný trh
free-market environmentalists environmnetalisté volného trhu
free-range volné pasení dobytka
free-standing volně postavený
freebee volňásek
freebie volňásek
freebie reklamní dárek
freebie pozornost podniku
freebies pozornosti podniku
freeboot provozovat námořní pirátství
freebooter pirát
freebooter námořní lupič
freed osvobozený
freedman osvobozený otrok
freedom svoboda
freedoms svobody
freeform netradiční
freehand od ruky
freehold neomezené vlastnictví
freeholder soukromník
freeholder vlastník pozemku
freeing osvobozující
freeing osvobození
freelance nezávislý
freelancer nezávislý pracovník
freeload žít na cizí účet
freeloader parazit
freeloader vyžírka
freely volně
freeman svobodný občan
Freemason Svobodný zednář

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy