Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Frenchman Francouz
Frenchwoman Francouzka
Frenchy Francouzský
Frenchy Francouz
frenetic šílený
frenetic frenetický
frenetic horečný
frenetically freneticky
frenulum uzdička
frenum uzdička
frenzied vzrušený
frenziedly horečnatě
frenzy horečná činnost
frenzy záchvat zuřivosti
frenzy šílenství
frenzy posedlost
frenzy mánie
frenzy zuřivost
frenzy šílneství
freon freon
frequencies frekvence
frequency častost
frequency opakování
frequency kmitočtový
frequency frekvence
frequency četnost
frequency kmitočet
frequency modulation frekvenční modulace
frequency modulation fM
frequent hojný
frequent obvyklý
frequent četný
frequent častý
frequenter častý návštěvník
frequently namnoze
frequently mnohdy
frequently opakovaně
frequently často
Frequently Asked Questions často kladené otázky
fresco fresková malba
fresco freska
frescoes fresky
fresh svěží
fresh čerstvý
fresh air čerstvý vzduch
fresh for the morrow ráno moudřejší večera
fresh water sladká voda
freshen osvěžit
freshen up upravit se
freshen up ochladit se
freshened osvěžený
freshener osvěžující prostředek
freshening osvěžení
fresher svěžejší
freshest nejčerstvější
freshet zátopa
freshet záplava
freshet povodeň
freshly čerstvě
freshman začátečník
freshman student prvního ročníku
freshman nováček
freshman začátečnický
freshman určený studentům prvního ročníku
freshman nezkušený
freshmen prváci na univerzitě
freshness svěžest
freshness čerstvost
freshwater sladkovodní
Fresno město - Spojené státy americké
Fresno okres v USA
fret sužovat
fret rozdírat
fret podráždění
fret odřenina

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy