Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
frighten vystrašit
frighten vylekat
frighten away vyplašit
frightened vystrašený
frightened polekaný
frightened vyděšený
frightening děsivý
frightening hrozivý
frighteningly strašlivě
frighteningly hrozivě
frighteningly děsivě
frightens děsí
frightful hrozný
frightfully strašně
frightfully hrozně
frightfulness hrůznost
frigid studený
frigid mrazivý
frigid frigidní
frigidity mrazivost
frigidity frigidita
frigidness mrazivost
frigidness chlad
frill plisování
frill ozdoba
frill kanýr
frills ozdoby
frilly zřasený
frilly nabíraný
fringe třepení
fringe ofina
fringe obruba
fringe třásně
fringe okraj
fringe benefits mimoplatové výhody
fringe buyers okrajoví nákupčí
fringing třásně
frippery tretky
Frisbee házecí plastový talíř
Frisbee Frisbee
frisk skotačit
frisk prohledat
frisky skotačivý
frisky svěží
frisson mrazení po těle
frisson husí kůže
frit frita
fritter druh fritovaného pokrmu
fritter away promarnit
fritter away mrhat
fritz nepořádek
frivol away rozhazovat
frivolity lehkovážnost
frivolous lehkomyslný
frivolous pošetilý
frivolous frivolní
frivolously frivolně
frivolousness nicotnost
frivolousness lehkovážnost
frizz kadeř
frizzle usmažit do křupava
frizzly kudrnatý
frizzly kadeřavý
frizzy kadeřavý
fro tam
fro zpět
frock jednodílné dámské šaty
frock coat císařský kabát
frog žabka
frog žába
froggy žabí
froggy glass slizký lesk
froglet žabka
frogman potápěč
frogmen potápěči

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy