Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
frogs žáby
frolic rozpustilost
frolic dovádět
frolicsome dovádivý
frolicsomeness veselost
from z
from ze
from se
from od
from ode
from abroad zahraniční
from behind zezadu
from below zdola
from beneath zpod
from beneath zdola
from childhood odmala
from close up zblízka
from day one od prvního dne
from deep zhluboka
from far zdaleka
from here odsud
from somewhere odněkud
from somewhere odkudsi
from the back zezadu
from the front zpředu
from the inside zevnitř
from the right zprava
from there odtud
from time to time občas
from under zpod
from without zvenčí
frond vějířovitý list
front frontální
front fasáda
front přední strana
front přední část
front předek vozidla
front popředí
front předek
front fronta (meteorologie)
front průčelní
front čelo
front čelní
front čelit
front líc
front průčelí
front fronta
front přední
front door vchod
front hall předsíň
front man kapelník
front office ředitelství
front teeth přední zub
front wheel irrigation machine čelní zavlažovač
front-line přední linie
front-page titulní
frontage fasáda
frontage průčelí
frontal přímý
frontal frontální
frontally frontálně
frontier pohraničí
frontier pomezí
frontier pohraniční
frontier hraniční
frontier hranice
frontiers hranice
frontiersman hraničář
frontispiece frontispis
frontispiece přední průčelí
frontline přední linie
fronts fronty
frontward směrem vpřed
frore ledový
frore mrazivý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy