Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
amortize amortizovat
amortized amortizoval
Amos Amos
amount obnos
amount obnos
amount suma
amount obnášet
amount velikost
amount částka
amount množství
amount činit
amount due splatná částka
amount to rovnat se čemu
amount to obnášet kolik
amounted činěn
amounting činí
amounts činí
amounts množství
amour milostný poměr
amour-propre sebevědomí
amp zesilovač
amp ampér
amp up zvýšit
amperage proudová intenzita
ampere ampér
ampere-hour ampérhodina
ampere-hour ah
ampere-second coulomb
ampere-second ampérsekunda
ampere-turn ampérzávit
ampersand ampersand
ampersand &
AMPG skupina manažmentu péče o ovzduší
amphetamine amfetamin
amphetamines amfetaminy
amphibian obojživelný
amphibian obojživelník
amphibiont amfibiont
amphibious obojživelný
amphibole dvojznačnost
amphibology dvojsmysl
amphimixis amfimixie
amphioxus kopinatec
amphitheatre amfiteátr
amphitheatric amfiteátr
amphitheatrical amfiteatrální
amphora amfora
amphoteric amfoterní
ampicillin ampicilin
ample dostatečný
ample obšírný
ample úplný
ample postačující
ample rozsáhlý
ample prostorný
ample hojný
ample bohatý
ample bust plné poprsí
ampleness dostatek
amplification rozvedení
amplification zesílení
amplified zesílený
amplifier amplion
amplifier zesilovač
amplifiers zesilovače
amplify zesilovat
amplify zesílit
amplify zvětšit
amplifying zesilování
amplitude amplituda
amplitude rozkmit
amplitude modulation amplitudová modulace
amply bohatě
ampoule ampulka
amps ampéry

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy