Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
frost mráz
frost bite omrzlina
frost over ojínit
frost over zajínit
frostbite omrzlina
frostbitten omrzlý
frosted ojíněný
frostily mrazivě
frostily chladně
frostiness mrazivost
frostiness ledovost
frosting poleva
frosting ojínění
frosting glazura
frosting ledová poleva
frostproof nemrznoucí
frostproof mrazuvzdorný
frosty mrazivý
froth pěnit
froth pěna
frothiness povrchnost
frothiness pěnivost
frothiness nicotnost
frothing pěnění
frothy zpěněný
froward vzpurný
froward umíněný
frowardness svéhlavost
frown zamračený
frown zamračení
frown mračit
frown on mračit se na
frowned zamračený
frowning zamračený
frowning mračící se
frowningly zamračeně
frowns mračí
frowsy nepořádný
frowzily ztuchlý
frowziness ztuchlost
frowziness zatuchlost
frowzy ztuchlý
frowzy zatuchlý
frowzy ubohý
frowzy špinavý
frowzy nepořádný
froze mrznul
froze zmrzl
froze zmrazil
froze mrzl
froze freeze/froze/frozen
frozen zmrazený
frozen zamrzlý
frozen zmrazit
frozen freeze/froze/frozen
frozen zmrzlý
frozen mražený
frozen zmražený
frozenly zmrzle
fructification plodnice
fructification stadium fruktifikační stadium (mikrobiologie)
fructify zúrodnit
fructify oplodnit
fructose fruktóza
Fruehauf Fruehauf
frugal střídmý
frugal skrovný
frugal skromný
frugal šetrný
frugal hospodárný
frugality šetrnost
frugally hospodárně
frugivorous živící se ovocem
fruit plod
fruit ovocnářský

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy