Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
fulfill vyhovět
fulfill uspokojit
fulfill uplatnit se
fulfill splnit
fulfill rozvinout se
fulfill realizovat se
fulfill naplnit
fulfilled plný
fulfilled splněno
fulfilled splněný
fulfilling vyplňující
fulfilling splňující
fulfillment splnění
fulfilment vyplnění
fulfilment splnění
fulfils splňuje
fulfils plní
fulgent oslňující
fulgent oslnivý
fuliginous ponurý
fuliginous pochmurný
full plný
full zcela
full úplný
full naplněný
full plna
full úplně
full pln
full plno
full obsazeno
full plně
full zaplněný
full obsazený
full plný
full sytý
full adder úplná sčítačka
full consumption plná spotřeba
full cost principle princip úplných nákladů
full costs celkové /úplné/ náklady
full dress vyžadující slušné oblečení
full dress společenské oblečení
full employment plná zaměstnanost
full house vyprodáno
full house vyprodaný sál
full moon úplněk
full of plno
full output plný výkon
full page celostránkový
full phase of the moon úplněk
full price plná cena
full refund plná náhrada
full steam ahead plnou parou vpřed
full stop tečka
full throttle plný plyn
full throttle plné zatížení motoru
full tilt na plné obrátky
full time nezkrácená pracovní doba
full time na plný úvazek
full up obsazený
full up přeplněný
full wealth celkové bohatství
full-back obránce
full-blooded plnokrevný
full-blooded čistokrevný
full-blown zralý
full-blown rozvinutý
full-bodied významný
full-bodied tělnatý
full-bodied šťavnatý
full-bodied plnokrevný
full-colour plnobarevný
full-dress vyžadující slušné oblečení
full-fledged plnohodnotný
full-fledged plně kvalifikovaný
full-frontal neskrývaný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy