Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
full-grown dospělý
full-grown plně vyvinutý
full-length nezkrácený
full-page celostránkový
full-scale totální
full-size nezmenšený
full-size v životní velikosti
full-size v plné velikosti
full-sized nezmenšený
full-time na plný úvazek
full-timer dělník na plný úvazek
fullback bek
fullback obránce
fuller plnější
Fullerton Fullerton
fullest nejplnější
fullish spíše plný
fullness plnost
fully zcela
fully plně
fully alert plně při vědomí
fully-fledged plnohodnotný
fulmar buřňák
fulminant výbušný
fulminate ostře kritizovat
fulminating horlení
fulmination slovní hrozba
fulmination prokletí
fulness sytost
fulsome odpudivý
fulsome nechutný
fulsomely přehnaně
fulsomeness odpornost
fulsomeness nevkus
fulsomeness nechutnost
Fulton Fulton
fumarole fumarola
fumarole sopečná exhalace
fumble tápat
fumble šmátrat
fumbled tápal
fumbler nemotora
fume zuřit
fume kouřit
fume kouř
fume dýmat
fume dým
fumed zuřil
fumed kouřil
fumes výpary
fumes dýmá
fumes plyn
fumigant fumigant
fumigate vykouřit
fumigate vydezinfikovat kouřem
fumigation vykuřování
fumigation insectoacaricide fumigující insektoakaricid
fumigator vykuřovač
fumigator fumigátor
fuming dýmavý
fuming dýmající
FUMTU F---ed Up More Than Usual
fumy zakouřený
fun legrace
fun zábava
fun bavit
fun and games vzrušení
Funafuti hl.m. - Tuvalu
funambulist provazolezec
function působit
function úkol
function účel
function funkční
function funkce
function fungovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy