Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
furnished zařízený
furnishes vybavuje
furnishing vybavující
furnishing bytové zařízení
furnishings vybavení
furniture nábytek
furor rozruch
furore rozruch
furred potažený
furred kožešinový
furrier kožešník
furrier´s kožešnictví
furriness srstnatost
furring obklad
furrow vráska
furrow rýha
furrow brázdit
furrow brázda
furrow irrigation závlaha brázdovým podmokem
furrow irrigation podmok z kanálů a příkopů
furrow soaking brázdový podmok
furrowed vrásčitý
furrowed rýhovitý
furrowed zvrásněný
furry srstnatý
furry potažený
furry chlupatý
furry měkký
furry kožešinový
furs kožešiny
FURTB Full Up Ready To Burst (about hard disk drives!)
further další
further později
further podporovat
further pozdější
further dále
further dál
furtherance podporování
furthering prosazování
furthermore nadto
furthermore dále ještě
furthermore mimoto
furthermore kromě toho
furthermore dále
furthermore navíc
furthermost nejvzdálenější
furthermost nejodlehlejší
furthest nejvzdálenější
furtive skrytý
furtive nenápadný
furtively tajně
furtively potají
furtively nenápadně
furtiveness skrytost
furtiveness kradmost
furuncle vřed
furuncle nežit
furuncle furunkl
fury dračice
fury zběsilost
fury fúrie
fury běsnění
fury zuřivost
fury vztek
furze druh keře
fusariosis fuzarióza
fuscous ztemely
fuse elektrická pojistka
fuse sloučit
fuse splynout
fuse zápalná šňůra
fuse spojit
fuse rozbuška
fuse pojistka
fuse box pojistková skříň

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy