Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
fuzz chlupy
fuzz bumpers lesby
fuzzier zmatenější
fuzziest nejzmatenější
fuzziest nejneurčitější
fuzzily zmateně
fuzzily kučeravě
fuzziness zmatenost
fuzziness rozmazanost
fuzziness neostrost
fuzziness chlupatost
fuzzy chmýřovitý
fuzzy chomáčkovitý
fuzzy neostrý
fuzzy zmatený
fuzzy rozmazaný
fuzzy nakadeřený
fuzzy konfuzní
fuzzy nejasný
fuzzy mlhavý
fuzzy logic vícehodnotová logika
fuzzy logic fuzzy logika
fuzzy-britches nahotinka
G spot bod G
G-LOC G-Induced Loss of Consciousness
g-man agent FBI
g-man federál
G2G Got to Go
Ga Ghanština
GAAP mezinárodní účetní standardy
gab tlachat
gab žvanit
gab háček
gabardine kaftan
gabardine gabardén
gabble žvanit
gabble breptání
gabble drmolení
gabble mumlat
gabble štěbetání
gabble tlachání
gabble tlachat
gabby upovídaný
gaberdine kaftan
gaberdine gabardén
gable štít
gabled štítový
gables štíty
Gabon Gabon
Gaborone hl.m. - Botswana
Gabriel Gabriel
Gabriel Gabriel
Gabriela Gabriela
Gabrielle Gabriela
Gabrielle ženské křestní jméno
Gabun Gabon
GAC Get A Clue
gad toulat se
gad dláto
gadabout potulovat se
gadfly otravný člověk
gadget důmyslný
gadget hejblátko
gadget součástka
gadget přístroj
gadget strojek
gadget zařízení
gadgetry přístroje
gadgetry mechanismy
gadgets přístroje
gadgets vynálezy
gadolinium gadolinium
Gael skotský Kelt
Gael Gael
Gael Gal

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy