Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
ampul ampulka
ampule ampulka
ampule ampule
ampulla ampule
ampullary ampulovitý
amputate amputovat
amputated amputován
amputating amputování
amputation odříznutí
amputation odnětí
amputation amputace
amputee osoba po amputaci
Amsterdam Amsterodam
Amsterdam hl.m. - Holandsko
Amsterdam Amsterdam
amuck amok
amulet amulet
amulets amulety
Amundsen Roald Amundsen (1872-1928)
amur amur
amuse zabavit
amuse pobavit
amuse bavit
amuse oneself zabavit se
amuse oneself bavit se
amused pobavený
amusement zábavní
amusement obveselení
amusement pobavenost
amusement pobavení
amusement veselost
amusement zábava
amusement park zábavní park
amusements zábava
amuser bavič
amuses rozveseluje
amuses baví
amusing zábavný
amusingly zábavně
Amy Amy
amygdalin amygdalin
amygdaloid mandlový
amygdaloidal mandlovitý
amyl amyl
amylaceous škrobovitý
amylaceous škrobnatý
amylase amyláza
amyloid škrob
amyloid škrobový
amyloidosis amyloidóza
amylolysis amylolýza
amylolytic microorganism amylolytický mikroorganismus
amyotonia atonie
an jakýsi
an nějaký
an neurčitý člen
an ace up your sleeve trumf v rukávu
an airhead hlupák
an apple a day keeps the doctor away ovoce léčí
an attitude špatný přístup
an axe to grind předmět hádky
an director výtvarník
an earful vynadání
an easy mark člověk neschopný říci ne
an even keel stabilita
an eye for an eye (a tooth for a tooth) oko za oko
an eye for an eye (a tooth for a tooth) msta stejným prostředkem
an hour hodinu
an offer I couldn t refuse pohrůžka
an old hand zkušený člověk
an old hand at zkušený pracovník
an old warhorse veterán
an ounce of prevention is worth a pound of cure prevence závady je levnější než oprava
ana sbírka anekdot
anabatic vzestupný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy