Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
gait chůze
gal dívka
gala slavnost
galactic galaktický
galactose galaktóza
Galapagos Galapágy
galaxies galaxie
galaxy mléčná dráha
Galaxy Galaxie
Galbreath Galbreath
gale vichřice
Galen Galen
galena galenit
Galenic Galenovitý
Galicia Galicia
Galicia Galície
Galicia Halič
Galician haličština
Galician galícijština
Galilean galilejský
Galileo Galileo
gall opruzenina
gall nestydatost
gall drzost
gall žluč
gall bladder žlučník
gall-stone žlučníkový kámen
Gallagher Gallagher
gallant statečný
gallant dvorný
gallantly galantně
gallantly dvorně
gallantry statečnost
gallantry galantnost
gallbladder žlučník
galleon galeona
galleon galéra
galleria galérie
galleried opatřený balkonem
galleries galerie
gallery fotoateliér
gallery chodba
gallery fotografický ateliér
gallery obrazárna
gallery galerie
galley kuchyňka
galley galeje
gallic gallitý
gallic galový
gallimaufry směsice
gallimaufry mišmaš
gallinaceous kurovitý
galling odírání
galling oděr
gallium galium
gallivant potulovat se
gallon galon
gallons galony
gallop trysk
gallop způsob běhu koně
gallop cval
galloping inflation hyperinflace
galloping inflation pádivá inflace
galloping inflation trysková inflace
galloping inflation rychlá inflace
Galloway Galloway
gallows šibenice
gallstone žlučníkový kámen
Gallup Gallup
galoot nešika
galoot nemotora
galore spousta
galosh galoše
Galt Galt
galumph skákat radostí

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy