Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
galvanic galvanický
galvanic bath galvanická lázeň
galvanic separation elektrické oddělení
galvanise galvanizovat
galvanised galvanizovaný
galvanism galvanismus
galvanization galvanizace
galvanize pozinkovat
galvanize povzbudit
galvanize galvanizovat
galvanized pozinkovaný
galvanized pozinkoval
galvanized galvanizovaný
galvanized galvanizoval
galvanizing vzrušující
galvanizing uchvacující
galvanizing pozinkování
galvanizing galvanizující
galvanizing galvanizování
galvanometer galvanometr
galvanometric galvanometrický
Galveston okres v USA
Galvin Galvin
Galway Galway
Gama Gama
Gambia Gambie
gambit gambit
gambit manévr
gamble hazardovat
gamble hrát
gamble hra
gambled hrál
gambler hráč
gambler hazardní hráč
gambler hazardér
gambler gambler
gamblers hazardní hráči
gambling sázení
gambling hazard
gambol skotačit
gambol dovádět
gambrel roof mansardová střecha
game hříčka
game chromý
game zápas
game utkání
game hra
game partie
game for pohotový
game for hotový
game over konec hry
game population stav zvěře
gamecock bojovný kohout
gamekeeper hajný
gamely rozhodně
gamely energicky
gameness statečnost
gameness odvaha
games hry
gamesmanship nesportovní chování
gamesmen hráči
gamester karbaník
gamete zárodečná buňka
gamete gameta
gametic gametický
gamey páchnoucí
gamey kurážný
gamin uličník
gamine uličnický
gamine uličnice
gaminess senzačnost
gaminess nebojácnost
gaminess kurážnost
gaming hraní
gamma gama

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy