Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
gamma globulin gamaglobulin
gamma ray záření gama
gamma rays záření gama
gamma rays paprsky gama
gamma-BHC gamma-HCH
gammaskopic method gamaskopická metoda
gammer kmotra
gammer babka
gammer kmotr
gammon uzená šunka
gammon šunka
gamp paraple
gamut rozsah
gamut škála
gamut paleta
gamy páchnoucí
gamy nebojácný
gamy kurážný
gander houser
Gandhi Gandhi
Gandhi Gándhí
gang parta
gang banda
gang gang
gang up spolčit se
gangbang skupina mužů souložící s jednou osobou
gangbanger člen pouličních gangů
ganger předák
Ganges Ganga
gangland zločinný
ganglia ganglie
ganglia ganglion
gangling vytáhlý
ganglion uzlina
ganglion nervový uzel
ganglion cystické zduření šlachové pochvy
ganglion ganglion
ganglionic gangliový
gangly protáhlý
gangplank lávka
gangrene sněť
gangrene gangréna
gangrenous postižený snětí
gangs gangy
gangster zločinec
gangster bandita
gangster gangster
gangsterism gangsterství
gangway ulička
ganja marihuana
gannet lakomec
Gannett Gannett
gantry podpírající sloup
Ganymede Ganyméd
Ganymede Ganimedes
gaol vězení
gaoler žalářník
gap průrva
gap prasklina
gap trhlina
gap otvor
gap díra
gap mezera
gap žvanit
gap-toothed mající řídké zuby
gape čumět
gape zívat
gape zet
gape zírat
gape rozevírat
gape civět
gaper zevloun
gaper čumil
gaping zející
gaping mezera

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy