Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
garnish obložit
garnish ozdoba
garnish předvolat
garnish obeslat
garnish ozdobit
garnish okrasa
garnished ozdobený
garnishment předvolání
Garonne Garonna
garotte uškrtit
garotted uškrtil
garotted popravil uškrcením
garret mansarda
garret podkroví
Garrett Garrett
garrison pevnost
garrison posádka
garroter škrtič
garrotte garota
garrotte popravčí nástroj
garrotter škrtič
garrulity žvanivost
garrulity upovídanost
garrulity řečnost
garrulity povídavost
garrulous žvanivý
garrulous upovídaný
garrulousness upovídanost
garrulousness povídavost
Garry Garry
garter podvazek
garter snake had rodu Eutaenia
garth klášterní dvůr
Garth Garth
Garvey Garvey
Gary Gary
gas plynový
gas plyn
gas benzín
gas bomb plynová bomba
gas bracket rameno plynového hořáku
gas burner plynový hořák
gas chamber plynová komora
gas cleaning čištění plynů
gas company plynárenská společnost
gas company plynárna
gas constant plynová konstanta
gas cooker plynový sporák
gas fitter instalatér plynovodu
gas fitting instalace plynovodu
gas fixture plynová přípojka
gas gangrene plynatění
gas heater plynový ohřívač
gas helmet plynová maska
gas jet plynový hořák
gas lamp plynová lampa
gas manufacture plynárenství
gas mask plynová maska
gas meter plynoměr
gas station čerpací stanice
gas up natankovat
gas-bag balon
gas-burner plynový hořák
gas-cooker plynový sporák
gas-engine spalovací motor
gas-engine plynový motor
gas-fitter instalatér plynovodu
gas-fixture plynová přípojka
gas-jet plynový hořák
gas-mask plynová maska
gas-meter plynoměr
gas-tight neprodyšný
gas-tight plynotěsný
gasbag balon
gasbag žvanil

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy