Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
gasbag kecal
Gascony Gaskoňsko
gaseous plynový
gaseous plynný
gaseous radioactive waste plynný radioaktivní odpad
gaseousness plynnost
gases plyny
gash šrám
gash rozříznout
gasholder plynojem
gasification zplynování
gasify zplynovat
gasket těsnění
gaskin zadní kýta
gaskin koudel
gaslight plynová lampa
gasmask plynová maska
gasoil plynový olej
gasolene benzín
gasoline benzín
gasometer plynoměr
gasonline gazolin
gasonline benzín
gasp vzdech
gasp popadat dech
gasp těžký dech
gasp těžce dýchat
gasp lapat po dechu
gasped těžce dýchal
gasping udýchaný
gassed opilý
gasser šlágr
gasser něco prima
gasses plyny
gassing opalování
gassing plynování
gassy šumivý
gassy plynující
gassy plynový
gassy nafouklý
Gaston Gaston
gastrectomy gastrektomie
gastric žaludeční
gastric juice žaludeční šťáva
gastritis gastritida
gastritis zánět žaludku
gastroenteritis gastroenteritida
gastroenteritis zánět žaludku a tenkého střeva
gastroenteritis gastroenteritis
gastrointestinal gastrointestinální
gastrointestinal trávicí
gastronomic labužnický
gastronomic gastronomický
gastronomy gastronomie
gastropod měkkýš s lasturou
gastroscopy gastroskopie
gasworks plynárna
gat revolver
gat pistole
gate vrata
gate výjezd
gate vrátka
gate branka
gate východ
gate brána
gateau dort
gateaux bohatě zdobený dort
gatecrash vpadnutí
gatecrasher nevítaný host
gated opatřeno bránou
gatehouse vrátnice
gatekeeper vrátný
gatepost sloupek u vrat
gates brány
gateway vjezd

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy