Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
gateway průchod
gateway brána
gateways brány
gather nabrat (rychlost)
gather shromáždit (se)
gather sebrat
gather sbírat
gather up sesbírat
gather up sbírat
gather up přihrnout
gather up posbírat
gathered seskupený
gathered shromážděný
gathered podebraný
gathered hnisavý
gatherer sběratel
gatherer sběrač
gathering posezení
gathering sbírání
gathering shromažďování
gathering setkání
gathering sběr
gathering shromáždění
gatherings shromáždění
gathers shromažďuje
gator zkratka aligátor
gauche netaktní
gaucheness netaktnost
gaucheness neohrabanost
gaucheness nemotornost
gaucherie neobratnost
gaucho gaučo
gaudiest nejkřiklavější
gaudily výstředně
gaudily křiklavě
gaudiness křiklavost
gaudy křiklavý
gauge vyměřit
gauge rozchod
gauge přeměřit
gauge odměřit
gauge měřítko
gauge manometr
gauge měřidlo
gauge kritérium
gauge kalibr
gauge etalon
gauge cejch
gauge odhadnout
gauge budík
gauge míra
gauge měřič
gauging měřící
gauging odhadování
Gauguin Gauguin
Gaul gal
Gaul Gaul
gaunt hubený
gaunt vyzáblý
gaunt vychrtlý
gauntlet rukavice
gauntly vyzáble
gauntly vychrtle
gauntness vyzáblost
gauntness vychrtlost
Gauss Gauss
Gauss Gauss
gaussian gaussův
gauze mul
gauze gáza
gauziness vzdušnost
gauzy vzdušný
gauzy průsvitný
gave give/gave/given
gave dal

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy