Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
gavel palička
gavel palička soudce
gavel dražební kladívko
gavel zednická palička
Gavin Gavin
gavotte gavota
gawk trouba
gawkiness přihlouplost
gawky nemotorný
gay zářivý
gay pestře
gay rozjásaný
gay pestrý
gay nevázaný
gay veselý
gay jasný
gay homosexuál (muž)
Gaylor Gaylor
Gaylord Gaylord
gayly vesele
gayness veselost
gayness homosexualita
Gaynor Gaynor
gays homosexuálové
Gaza Strip pásmo Gazy
gaze pohled
gaze dívat se
gaze zevlovat
gaze zírat
gaze upřený pohled
gaze upřeně se dívat
gaze pohlédnout
gaze hledět
gazebo altánek
gazed zíral
gazelle gazela
gazette noviny
gazette věstník
gazetteer věstník
gazetteer zeměpisný slovník
gazing zírající
gazpacho druh studeného polévky
gazpacho studená polévka
GB Velká Británie
GBH&KB Greak Big Hugs & Kisses Back
GBH&K Great Big Hugs & Kisses
GBL Ground-Based Laser
Gbps Giga bits per second
GBTM Get Back To Me
GBU Guided Bomb Unit
GBY God Bless You
GC Garbage Collect (tidy up)
GD&H Grinning
GD&R Grinning
GD&RF Grinning
GD&RVVF Grinning
GD&W Grinning
Gdansk město - Polsko
Gdansk Gdaňsk
GDIP General Defense Intelligence Program
GDP hrubý národní produkt
GDP 1.hrubý domácí produkt
GDP Hrubý domácí produkt
GDP HDP
GDP deflator deflátor HDP
Ge germanium
gean třešeň ptačí
gear mechanizmus
gear výzbroj
gear výstroj
gear rychlostní stupeň
gear ozubené kolo
gear up řadit vyšší rychlost
gear up zařadit větší rychlost
gearbox převodovka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy