Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
general globální
general vojevůdce
general velitel
general souhrnný
general valný
general univerzální
general rámcový
general hlavní
general celkový
general obecně
general všeobecný
general obecný
general generál
general generální
General Agreement on Tariffs and Trade General Agreement on Tariffs and Trade GATT
General Agreement on Tariffs and Trade GATT General Agreement on Tariffs and Trade
General Agreement on Tariffs and Trade /GATT/ Všeobecná dohoda o clech a obchodu
general botany obecná botanika
general delivery poste restante
general election všeobecné volby
general equilibrium všeobecná rovnováha
general expenses včeobecné výdaje
general extreme value model obecný model extrémní hodnoty
general hospital lazaret
general knowledge široké znalosti
general knowledge všeobecné znalosti
general manager generální manažer (ředitel)
general of the army generál armády
general practitioner praktický lékař
general store obchodní dům
general-purpose univerzální
generalisable zobecnitelný
generalisation zobecnění
generalisation generalizace
generalisations zobecnění
generalise zobecnit
generalise generalizovat
generalised zobecněný
generalised generalizovaný
generalises zobecňuje
generalises generalizuje
generalising zevšeobecňující
generalising generalizující
generalissimo generalissimus
generalissimo generalisimus
generalist renesanční člověk
generalities všeobecnosti
generality všeobecnost
generality obecnost
generality neurčitost
generality generalita
generalizable zobecnitelný
generalization generalizace
generalization generalizování
generalizations generalizace
generalize zobecňovat
generalize generalizovat
generalized zobecněný
generalized zevšeobecněný
generalized generalizovaný
generally všeobecně
generally obecně
generally celkově
generally celkem
generally zpravidla
generals generálové
generalship úřad generála
generate vyrábět
generate vytvářet
generate vytvořit
generate vytvoř
generate generovat
generated vygenerovaný
generated generovaný
generates generuje

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy