Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
generating generující
generation pokolení
generation výroba
generation generace
generation gap generační rozdíl
generation gap generační propast
generational generační
generations generace
generative generativní
generator generátor
generators generátory
generic všeobecně použitelný
generic nechráněný
generic obecně použitelný
generic všeobecný
generic rodový
generic genetický
generic generický
generic obecný
generic database databáze všeobecných informací
generically všeobecně
generosity štědrost
generosity ušlechtilost
generosity velkorysost
generosity šlechetnost
generous velkodušný
generous šlechetný
generous bujný
generous hojný
generous velkomyslný
generous velkorysý
generous štědrý
generously velkoryse
generously šlechetně
genes geny
genesis zrod
genesis geneze
genesis vznik
genet ženetka
genetic genetický
genetic code genetický kód
genetic drift genetický drift
genetic engineering genetické inženýrství
genetic information genetická informace
genetic load genetická zátěž
genetic toxicity genotoxicita
genetic toxicology genetická toxikologie
genetical genetický
genetically geneticky
geneticist genetik
geneticists genetici
genetics genetika
geneva ženeva
Geneva okres v USA
Geneva ženské křestní jméno
Geneva Ženeva
Geneva Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution Geneva Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution
Genevan Ženevan
Genevan ženevský
Genevieve ženské křestní jméno
Genghis Khan Čingischán
genial žoviální
genial geniální
genial vlídný
genial srdečný
genial přátelský
genial přívětivý
genial týkající se brady
geniality žoviálnost
geniality vlídnost
geniality bodrost
genially vlídně
genic genetický
genic genový
geniculate kolínkatý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy