Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
genie džin
genii génius
genital genitální
genital genitálie
genitalia genitálie
genitals přirození
genitals genitálie
genitive genitiv
genitor zploditel
genitourinary močopohlavní
genitourinary genitourinární
geniture zrození
genius geniální
genius genialita
genius génius
geniuses géniové
Genoa Janov
genocidal genocidní
genocide genocida
genome genom
genomic genotypový
genomic genomická
genomics genomika
genotype genotyp
genre žánr
genres žánry
gens rodový kmen
gent pán
gent chlápek
gent džentlmen
gent zkratka džentlmen
genteel vznešený
genteel ušlechtilý
genteel uhlazený
genteel nóbl
genteelly vznešeně
genteelly noblesně
genteelness vznešenost
genteelness afektovanost
gentian hořec
gentian druh rostliny
gentile nežidovský
gentility vznešenost
gentle vlídný
gentle pozvolný
gentle něžný
gentle jemný
gentlefolk šlechetní lidé
gentleman džentlmen
gentleman kavalír
gentleman pán
gentleman s agreement gentlemanská dohoda
gentlemanly uhlazeně
gentlemanly džentlmensky
gentlemen zdvořilí pánové
gentlemen džentlmeni
gentleness vlídnost
gentler laskavější
gentler jemnější
gentlest nejjemnější
gentlewoman žena z dobré rodiny
gentlewoman dáma
gently pozvolna
gently laskavě
gently mírně
gently jemně
gentooist stoupenec linuxové distribuce Gentoo
gentrification nastěhovávání bohatších lidí
gentry panstvo
gents pánská toaleta
gents páni
genuflect pokleknout
genuflection pokleknutí
genuine ryzí
genuine upřímný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy