Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
geophysics geofyzika
geophyte geofyt
geopolitical geopolitický
geopolitics geopolitika
George George
George Jiří
Georges Georges
Georgetown hl.m. - Guyana
Georgetown okres v USA
georgette žoržet
Georgia Georgie
Georgia Gruzínsko
Georgia Georgia
Georgia Gruzie
Georgian georgijský
Georgian geogiánský
Georgian gruzínský
Georgian Gruzínec
geosphere geosféra
geostationary geostacionární
geothermal geotermální
geothermal degree geotermický stupeň
geothermal energy geotermální energie
geothermal gradient geotermický gradient
geotropism geotropismus
GEP 1. zbožové env. praktiky
Gerald Gerald
Geraldine ženské křestní jméno
geranium pelargónie
Gerard Gerard
Gerber Gerber
gerbil pískomil
gerbils druh hlodavce
Gerhard Gerhard
Gerhardt Gerhardt
geriatric stařecký
geriatric geriatrický
geriatrician geriatr
geriatrics geriatrie
germ mikrob
germ zárodek
germ klíček
germ embryo
germ bakterie
germ mikroorganismus
germ choroboplodný zárodek
germ cell zárodečná buňka
germ cell bakteriální buňka
germ warfare bakteriologická válka
germ-free bezmikrobní
germain germain
German German
german vlastní
german rodný
german mající stejné předky
german pokrevní
German Němec
German německy
German německý
German němčina
German language němčina
German woman Němka
germane podstatný
germane relevantní
germane vztahující se na
germanic německý
germanic germánský
germanify germanizovat
germanium germanium
Germanize poněmčovat
germanize germanizovat
Germans Němci
Germany Německo
Germany Germany
germicidal germicidní

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy