Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
get about pohybovat se
get accustomed zvyknout si
get accustomed zvykat
get acquainted with seznamovat se
get acquainted with seznámit se
get across převézt
get across objasnit
get across předat
get after napadnout
get ahead uspět
get ahead of dostat se před (někoho)
get ahead of před
get along odejít
get along vystačit
get along odjet
get along vycházet
get along snášet se
get along with vycházet s
get around uniknout
get around obejít
get around vyhnout se
get around to vrátit se
get at narážet na
get at šťourat se v
get at navážet se do
get at zjistit
get at napadnout
get away ujít
get away uniknout
get away with mít úspěch s
get back vrátit se
get back pomstít se
get back dostat zpět
get behind zaostávat
get better zlepšovat se
get better zlepšit se
get bogged down in something zabřednout do čeho
get busy začít jednat
get busy činit se
get by projet kolem
get by být jakž takž přijatelný
get by proklouznout
get by ujít
get by obstát
get by vystačit si s
get carried away dát se unést
get caught být zachycen
get closer/nearer přiblížit se
get closer/nearer blížit se
get cracking hodit sebou
get dark stmívat se
get divorced rozvést se
get divorced rozvádět se
get down spolknout
get down seskočit
get down sesednout
get down pokácet
get down slézt
get down kleknout si
get down to pustit se do
get down to dostat se k
get down to dát se do
get dressed oblíknout se
get dressed obléknout se
get dressed oblékat se
get drunk opít se
get drunk opíjet se
get dry schnout
get even odplatit
get going dát se do toho
get going vyrazit
get his prints sejmi jeho otisky
get hold of zmocnit se
get hold of chopit se
get in nastoupit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy