Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
get in and out nakoupit a prodat (např. akcie)
get in touch ozvat se
get into zjistit
get into vstoupit
get into nastoupit
get into vejít
get into trouble mít nepříjemnost
get into trouble dostat se do nesnází
get it získat to
get it slíznout si to
get it dostat to
get it on souložit
get lost zabloudit
get lost ztratit se
get mad naštvat se
get married ženit se
get married oženit se
get married vzít se
get married vdávat se
get married vdát se
get married brát se
get moving uvést do chodu
get nearer přibližovat se
get nearer blížit se
get nearer přiblížit se
get off vystoupit
get old zestárnout
get on nasednout
get on nastoupit
get on nastupovat
get on nasedat
get on vycházet
get on mít úspěch
get on well dařit se
get on with snášet se s
get on with someone vycházet s někým
get one s lumps dostat co proto
get onto nasednout
get onto vylézt
get out vystoupit
get out of zbavit se
get out of vyplést se
get out of vymotat se
get out of vymknout se
get out of vyvléknout se z
get out of vyplést se z
get out of vymotat se z
get over přiletět
get over překonat
get over zotavit se
get over vzpamatovat se
get over uzdravit se
get over přehoupnout se
get over přelézt
get ready připravit se
get ready přichystat se
get ready nachystat se
get ready chystat se
get rid of zbavovat se
get rid of zbavit se
get round to doing something najít si čas pro nějakou činnost
get situate dostat se do obrazu
get started rozjet
get started odstartovat
get started nastartovat
get stuck uváznout
get stuck ulpět
get stuck zůstat viset
get stuck zpříčit se
get stuck zabřednout
get the better of vyzrát na
get the better of přelstít
get the goods dělat
get the hang of pochopit
get thin zhubnout

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy