Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
analysis rozbor
analysis rozbor
analysis analýza
analyst laborant
analyst analytik
analysts komentátoři
analysts analytici
analyte analyt
analytic analyticky
analytic analytická
analytic dispersion analytická disperze
analytical analyticky
analytically analyticky
analytics analytika
analyzable analyzovatelný
analyze rozebrat
analyze provést
analyze zkoumat
analyze analyzovat
analyzed analyzován
analyzer analyzátor
analyzing analyzování
anamnesis anamnéza
anamorphic deformovaný
anamorphosis anamorfóza
anaphora anafora
anaphoric anaforický
anaphorically anaforický
anaphrodisiac anafrodiziakální
anaphylactic anafylaktický
anaplasmosis anaplazmóza
anaplasty plastická chirurgie
anarchic anarchický
anarchical anarchistický
anarchism anarchizmus
anarchist anarchista
anarchistic anarchistický
anarchists anarchisté
anarchy bezvládí
anarchy chaos
anarchy zmatek
anarchy anarchie
anasarca vodnatelnost
Anastasia Anastasia
Anastasia Anastázie
anastigmat anastigmat
anastomoses napojovat
anastomosis spojení
anastomosis anastomóza
anastomotic spojující
anastrophe anastrofa
anathema klatba
anathema opovrhovaná osoba
anathema anatéma
anathema vykázání z církve
anathematize proklít
Anatolia poloostrov Malá Asie
Anatolian Anatolijský
anatomic anatomický
anatomical anatomický
anatomically anatomicky
anatomist anatom
anatomize analyzovat
anatomize rozpitvávat
anatomize rozpitvat
anatomize rozebírat
anatomize pitvat
anatomy pitvání
anatomy anatomie
ANB Age No Bar
ancestor předchůdce
ancestor praotec
ancestor předek
ancestors předci
ancestral po předcích

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy