Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
girlie erotický např. časopis
girlish holčičí
girlishly jako dívka
girlishness dívčí chování
girls holky
girls dívky
girls děvčata
girly holčičí
girly dívčí
giro žiro
girt připásat
girt pás
girt opásat
girth podbřišník - součást sedla
girth popruh
gismo věcička
gist jádro
gist podstata
git lotr
git mizera
Giuliano Giuliano
Giuseppe mužské křestní jméno
give způsobit
give poskytovat
give poddajnost
give podat
give předat
give poskytnout
give povolit
give pružnost
give vyslovit
give udělit
give pořádat
give dejte
give dej
give darovat
give give/gave/given
give věnovat
give dávat
give dát
give a blow job vykouřit ptáka
give a call zavolat
give a hard time dělat potíže
give a hard time ztrpčovat život
give a lift/ride to svézt
give a message vyřídit
give and take kompromis
give and take vzájemné ústupky
give and take kompromisy
give away udělovat
give away rozdávat
give away rozdat
give away prozradit
give back vrátit
give back vracet
give birth porodit
give birth to rodit
give birth to porodit
give change for rozměnit
give chase začít pronásledovat
give ear naslouchat
give evidence svědčit
give forth vypustit
give in vzdát se
give in poddat se
give it a try zkusit to
give it the deep six vykašlat se na to
give it to him dej mu to
give it to him dej mu co proto
give me a call zavolej mi
give me a hand pomoz mi
give notice vypovědět úmluvu
give notice dát výpověď
give off vydávat
give off vypouštět

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy