Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
glass wool skleněná vata
glass-blowing foukání skla
glassblower sklář
glassblower foukač skla
glassblowing foukání skla
glasses skleničky
glasses brýle
glassful plná sklenice
glassful množství sklenice
glasshouse skleník
glasshouse sklárna
glassily sklovitý
glassmaker sklář
glassware skleněné výrobky
glassy skelný
glassy-eyed mající skleněné oko
Glaswegian glasgowský
Glaswegian obyvatel Glasgowa
Glaswegian Glasgowan
glaucoma glaukom
glaucoma zelený zákal
glaucous ojíněný
glaze glazurovat
glaze glazovat
glaze lesk
glaze glazura
glaze leštit
glaze over zamžít se
glazed skelný
glazed glazovaný
glazed zasklený
glazer polévač
glazier sklenář
glazing zasklení
glazing glazura
gleam svit
gleam blesknout
gleam náznak
gleam záře
gleam lesk
gleam třpyt
gleam blyštit se
gleam lesknout se
gleaming zářící
gleaming lesklý
glean shromažďovat
glean paběrkovat
glean pochopit
glean přijít na něco
glean sbírat (fakta)
glean zachytit
gleaned shromážděný
gleaner paběrkovač
Gleason Gleason
glebe církevní půda
glee radost
gleeful škodolibý
gleefully škodolibě
gleefulness rozjařenost
glen rokle
glen soutěska
glen strž
Glenda ženské křestní jméno
Glendale město - Spojené státy americké
Glenn Glenn
gley glejová půda
GLG Goofy Little Grin
GLGH Good Luck and Good Hunting
glib výmluvný
glib zlehčující
glibly nenuceně
glibness úlisnost
glibness nenucenost
Glidden Glidden
glide plachtit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy