Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
glide klouznout
glide klouzat
glided klouzal
glider větroň
glider kluzák
gliders větroně
gliding klouzání
gliding létání kluzákem
glimmer jiskření
glimmer blikání
glimmer problikávat
glimmer třpyt
glimmering záblesk
glimpse tušení
glimpse zahlédnout
glimpse nahlédnutí
glimpse náznak
glimpse zahlédnutí
glimpse mihnout se
glimpse spatřit
glimpse letmý pohled
glimpse letmo zahlédnout
glimpses letmé pohledy
glint třpytit se
glint třpyt
glissade sjezd
glissando glissando
glisten lesknout se
glistening lesknoucí se
glitch porucha
glitch závada
glitter třpytit
glitter pozlátko
glittering třpytivý
glittering zářivý
glittery třpytivý
glitz pozlátko
glitzy obřadný
glitzy pozlátkový
gloaming soumrak
gloat škodolibá radost
glob kapička
global celosvětový
global globální
global světový
global polutanty
Global 2000 Report to the President Global 2000 Report to the President
global ecology globální ekologie
global environment globální prostředí
global warming globální oteplování
globalisation globalizace
globalization globalizace
globalize globalizovat
globalize zmezinárodnit
globally globálně
globe svět
globe glóbus
globe země
globe planeta
globe koule
globe zeměkoule
globe artichoke artyčok
globe-trotter světoběžník
globe-trotting světoběžnictví
globeflower upolín
globetrotter světoběžník
globetrotting světoběžnictví
globin globin
globular kulovitý
globularity kulovitost
globule kulička
globule kapička
globulin globulin
glockenspiel zvonkohra
glom krást

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy